2011, മേയ് 14, ശനിയാഴ്‌ച

പൂരയാത്ര

പൂരത്തിന് പോയിട്ട് ഞാന്‍ എടുത്ത എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം. :)
ചൂരക്കോട്ടുകാവ് ഭഗവതിയുടെ പൂരയാത്ര 

1 അഭിപ്രായം: