2008, ഓഗസ്റ്റ് 13, ബുധനാഴ്‌ച

E 4 ELEPHANT ...Gajaveerans of Kerala Past......Photo gallary

പൂരങ്ങളുടെ നാട്ടില്‍ നിന്ന്‍..........


പകര്‍പ്പാവകാശം ഫോട്ടോ പകര്‍ത്തിയവര്‍ക്ക്. കൈ മാറി കിട്ടിയ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്നുമാത്രം 

Guruvayur KESAVAN


Chengalur RANGANATHAN


Thiruvambady Sharat Krishnan

Avittathur SIVAPRASAD

Chelur RAJENDRAN


Chelur RAVI


Chiroth RAJEEV


Desamangalam AYYAPPANKUTTY


Keeranghat KESAVAN

Kizhakkeveetil NARAYANAN


Kizhakkeveettil DHAMU

Kizhakkeveettil GOPI


KutaankulangaraSree PADMANABHAN


Nandilath GOPALAKRISHNANParemekave PARAMESWARAN


Sankarakulangara GANGADHARAN


Shankarankulangara KUTTIKRISHNAN

Copy Right of this photograph's to authors..